Studenter behöver hjälp med din åsikt!

VARUMÄRKESAMBASSADÖRERS PÅVERKAN

Varumärkesambassadör= En känd person/lokal profil som beskriver en produkt, i reklamsyfte, för sin omgivning

Kända personligheter som pratar gott om produkter via olika sociala medier såsom bloggar, facebook och twitter finns det gott om. För ett flertal bloggare har det blivit alldagligt att ta emot gratis produkter och sedan sprida sin, ofta positiva, åsikt till sina läsare och följare. Men kan de påverka kunderna till att genomföra ett köp?

Den frågan har intresserat oss så pass att vi valt det som inriktning på våran B-uppsats på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, marknadsekonomprogrammet. Vi avser att göra denna rapport genom en case-studie på ett lokalt företag, Mormor Magdas Därproducerade Glass AB. Därför ser vi det som värdefullt att vi får just din åsikt då du har visat intresse för Mormor Magda genom att besöka deras webbsida och/eller facebooksida.

Enkäten tar ca 5-10 minuter att svara på och handlar om dina intryck av varumärkesambassadörer. Via länken nedan kommer du direkt till enkäten som du fyller i direkt via datorn.

https://jibs.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_d0xxiOjtYlIoIGU

Dina uppgifter är skyddade enligt lag, 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). De som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och alla identitetsuppgifter tas bort innan det insamlade materialet bearbetas.

 

Stort tack på förhand för din medverkan!

Med vänliga hälsningar

Mathilda, Lara, Katarina

Vid frågor vänligen maila till waka1000@student.hj.se


 

 

Lämna ett Svar